Gå til hoved-indhold

Handelsbetingelser

 1. Bestillinger til Danmark
  Bestillinger til områder hvor vi ikke selv kan levere, her vil bestillingen blive behandlet og leveret af en af vores samarbejdspartner i Interflora-netværket.

  Vi tilstræber at levere din bestilling imellem kl. 9:00 – 19:00 alle dage. Tidspunktet for levering kan dog variere. Vi kan ikke garantere levering på bestemte tidspunkter, vi forsøger dog at imødekomme eventuelle ønsker.

  Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres, fx på Valentines dag, Mors dag og Fars dag

  Hvis modtageren ikke er hjemme
  Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette.
  Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger.

  Hvis chaufføren vurderer, at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen, tages bestillingen med retur til butikken.

  Er bestillingen f. eks. til en etageejendom eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, eller forekommer der meget høje dags temperaturer og manglende skyggeforhold eller lave dags temperaturer, tages bestillingen med tilbage til butikken.
  Når en bestilling tages med tilbage til butikken, afleveres et kort i modtagerens postkasse, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtager eller afsender kontaktet pr. telefon.

  Vær opmærksom på levetiden på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1., derfor skal bestillingen afhentes, eller der skal aftales ny levering, hurtigst muligt.

   
 2. Bestillinger og levering til begravelser og gravsteder
  Ved bestilling til begravelser skal tidspunkt på dagen altid oplyses.
  Vi tilstræber at levere blomsterne senest en time inden begravelsen, så det er vigtigt, at det præcise tidspunkt for begravelsen angives ved bestilling.

  Bestilling til begravelser, skal bestilles dagen før inden kl. 16.
  Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen være afgivet senest lørdag kl. 11.00.

  Bestillinger til gravsteder forsøges leveret til kirkekontoret.
  Gravstedsnummer og øvrige relevante oplysninger om placering skal oplyses ved bestilling.
  Det er bestillers ansvar at indgå en aftale med kirkekontoret om at placere bestillingen ved gravsted.

   
 3. Bestilling og levering til virksomheder
  Bestillinger til virksomheder leveres som udgangspunkt i receptionen
  Det er muligt at afgive sin bestilling til levering samme dag frem til kl. 14.00 på hverdage. Ønskes levering inden kl. 16, skal bestillingen afgives dagen før inden kl. 16.00 og der skal være sat tjek i boksen ud for ” Levering til virksomhed” og feltet ”Virksomhedsnavn” skal være udfyldt, modtagernavn skal ligeledes være angivet på bestillingen.

   
 4. Bestilling og levering til øvrige
  Ved levering til hospitaler og plejehjem er det vigtigt, at der angives afdelingsnavn og om muligt stuenummer.
  Ved levering til hoteller er det vigtigt, at der angives gæstens fulde navn.

  Leveringer til hospitaler, plejehjem og hoteller sker altid til personalet. Vi er ansvarlige for, at bestillingen når frem til den angivne adresse og kan således ikke garantere, at bestillingen når frem til modtager.

   
 5. Afhent i butik
  Det er kundens ansvar at afhente bestillingen på det aftalte tidspunkt og sted. Såfremt kunden bliver forsinket, er det vigtigt, at kunden informerer butikken om dette, ellers vil bestillingen betragtes som værende afhentet.

   
 6. Bestillinger til Udlandet
  For bestillinger til udlandet, viderestilles der til vores samarbejdspartner Interflora Danmarks webshop, hvor bestillingen kan afgives.
  Det er handelsbetingelserne på interflora.dk der her er gældende, for bestillinger til udlandet.

  Der kan være lande og steder i lande, hvor levering ikke kan tilbydes.

   
 7. For alle bestillinger – force majour
  Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer, herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke, epidemi mv. kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

   
 8. Betaling
  Alle priser på ordrer til levering i Danmark er inkl. moms.
  Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express.

  Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfrit, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

  Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdato.
  Alle kortbetalinger bliver dog hævet senest 6 kalenderdage efter bestillingsdato.

   
 9. Fortrydelsesret
  Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

  Der er ingen fortrydelsesret på vin, chokolade og andre fødevarer, da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

   
 10. Reklamationer
  VI garanterer, at en blomsterhilsen er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.
  Eventuelle reklamationer skal ske direkte til butikken.
  En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed.
  Billeddokumentation for fejl og mangler er påkrævet for at der kan fortages en vurdering af sagen.

  Fejl på din eller din udbyders tekniske udstyr er os uvedkommende.
  Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til vores kendskab.
  Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelregler kan finde anvendelse på købet.

   
 11. Databeskyttelsespolitik og cookies
  Vi behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på vores hjemmeside.

  Vores databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke Her 

   
 12. Oplysning om klagemuligheder
  En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

  Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk.

  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
  Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
  Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse.

   
 13. Ansvarsfraskrivelse
  Vi påtager os ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

  Vi er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes os som forsætlig eller uagtsom.
  Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

  Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.
Guldborgsund Blomster
Langgade 47
4840  Nørre Alslev
Rutevejledning